marți, 18 septembrie 2012

0 DARIA RADU LA CEAS ANIVERSAR


Daria Radu, compozitoare, dirijor de cor, profesoară, s-a născut la 21 septembrie 1947 în satul Redi- Cernovăţ, Soroca. Este primul copil în familia mecanizatorului Ignat Popa şi a cusătoresei Alexandra.
Fiind elevă, este solistă a corului din şcoală, începe să compună melodii. Urmând sfatul profesorului de muzică A. Topor, în 1961 intră la Şcoala de Iluminare Culturală din Soroca (actualmente Colegiul de Arte din Soroca), specialitatea dirijor de cor, pe care o absolveşte în 1965. Urmează studiile la Institutul de Arte „G. Musicescu” din Chişinău, studiind în clasa profesorilor N. Ciolacu şi E. Bogdanovschi (1975-1980). Îşi începe activitatea profesională ca dirijor de cor în satul Răscăieţi, Soroca, apoi în Vorniceni, Străşeni (1974-1978). Continuă să muncească în satul Sadova, Călăraşi. Aici dirijează corul popular din localitate, exercitând concomitent şi funcţia de conducător muzical la grădiniţa din localitate.
Debutează cu Cantec de duminică (versuri de Gr. Vieru), în interpretarea Anastasiei Lazariuc, cântec ce devine şlagăr chiar de la momentul lansării. La fel de populare şi îndrăgite de publicul meloman din ţară au devenit piesele compozitoarei interpretate de aceeaşi Anastasia Lazariuc (Cantă-mă cat tanără mai sunt, Pe strada Creangă ş.a.), Olga Ciolacu (Ultimul tango), Margareta Ivanuş (N-am nicio vină), Nina Crulicovschi (Ecoul dragostei). Colaborează şi cu alţi interpreţi, printre care Ion Suruceanu, Stela Mitriuc, precum şi cu primadona Operei Naţionale Maria Bieşu, care a inclus în repertoriul său piesele Dariei Radu Moldova mea, Romanţă pe o singură strună, Intreabă-mă.
Compozitoarea consideră că muzica sa începe de la poezie, că nu pot fi lăsate fără muzică versurile lui Gr. Vieru, D. Matcovschi, N. Dabija, V. Romanciuc, Iu. Filip, An. Ciocanu, C. Partole, S. Belicov, Ia. Ţurcanu, E. Bulat, C. Dragomir, G. Furdui, P. Cărare şi alţi autori de texte, scriitori cu care colaborează frecvent. Daria Radu contribuie în mod deosebit la dezvoltarea repertoriului muzical pentru copii. Este autoarea culegerii de cântece pentru copii Clopoţelul de argint (1993). Scrie muzică la versurile incluse în culegerile Ruga iezilor cei trei (autor de versuri Iulian Filip) şi Cantec de-nceput (text de Ianoş Ţurcanu). În colaborare cu Iulian Filip şi Mircea Guţu, lansează CD-ul ABC-ul muzicii pentru copii (2006), Hai cu mine, clopoţel (2007), A venit toamna (2010). Daria Radu „scoate în lume” ansamblul de copii „Ţurţuraşii” din satul Sadova, care iau premii şi trofee la concertele şi concursurile din Chişinău. Participă cu copiii la emisiunile televizate „Se caută o stea”, „De la 5 la 10”, „Bună dimineaţa”, precum şi la diverse emisiuni muzicale radiofonice. Este autoarea cântecului generic al emisiuniiconcurs pentru copii „Cinel-cinel”, difuzată ani la rând la Televiziunea Moldovenească. Daria Radu explorează şi alt gen de muzică cum ar fi imnul. A scris „Imnul” Liceului român-englez „Mircea Eliade”, „Imnul” Colegiului Republican Sportiv, „Imnul” SA „Franzeluţa”, Imnul nevăzătorilor „Acelaşi soare pentru toţi răsare”. Numeroase înregistrări ale compozitoarei şi interpretei Daria Radu se păstrează în fondul de aur al Companiei „Teleradio-Moldova”. În anul 1991 compozitoarea participă la prestigiosul concurs internaţional de romanţă „Crizantema de aur” (Târgovişte, România), clasându-se pe locul I la compartimentul Interpretare, locul III la compartimentul Creaţie şi deţinătoare a trofeului „Ioana Radu”. În 1992 participă la Concursul „Crizantema de argint” de la Chişinău, devenind laureata Premiului I, iar în 2011 la acelaşi concurs obţine Premiul II la secţiunea Creaţie. Are numeroase participări în cadrul unor concerte prestigioase, precum şi concerte de creaţie la Palatul Naţional (1992, 1994, 1997, 2011). Este membru al Uniunii Muzicienilor din Moldova.
Pentru activitate prodigioasă pe tărâmul artei muzicale s-a învrednicit de Titlul onorific „Maestru Emerit în Artă” (1991) şi Ordinul „Gloria Muncii”.
Referinţe
Numele şi cântecele i le cunoaşte o ţară. Prin muzica pe care o scrie cu multă dăruire şi-a creat un nume notoriu printre muzicieni. Muzica îi iese din suflet ca apa din izvor şi multora le potoleşte setea de frumuseţe, gingăşie, dragoste. Acolo unde este această doamnă deosebită înfloreşte buna dispoziţie, sună clopoţei de argint din sufleţelele copiilor, pe care dumneaei ştie să-i asculte, să le dezvolte talentul. Nobleţea, dăruirea, frumuseţea fac chipul acestei doamne să lumineze în areola unui licăr asemănător cu chipul mamei care-şi iubeşte copiii şi le cultivă sufletele.
Ludmila Bolboceanu
Cântecele Dariei Radu te fac să revii cu gândul, dar şi cu inima, la jocurile de cândva: zburdalnice şi inofensive, ca un surâs al dulcei copilării.
Claudia Partole
Muzica Dariei Radu este plină de căldură şi profunzime sentimentală, fiind pentru toate generaţiile, fiecare rugându-se în acordurile melodice atât de dragi sufletului.
Anastasia Lazariuc
BIBLIOGRAFIE
Opera
A VENIT toamna / Daria Radu. – Ch.: Grafema Libris, 2010. – 132 p.: n. muz. 
ABECEDARUL meu: abecedar pentru preşc. / text.: Sergiu Afanasiu; muz.: Daria Radu; des.: P. Gheţoi. – Ch.: Abeceluş, 2000. – 88 p.
ABECELUŞ / text.: Sergiu Afanasiu; muz.: Daria Radu; pict.: P. Gheţoi. – Ch.: Abeceluş; Cartea, 2001. – 24 p.: il.
CÂNTEC de-nceput / muz.: Daria Radu; vers.: Ianoş Ţurcanu. – Ch.: Iulian, 1997. – 63 p.: n. muz.
CLOPOŢELUL de argint: culeg. de cântece pe vers. poeţilor români din Moldova / muz.: Daria Radu; prez. graf.: V. Malearenco. – Ch.: Făt-Frumos, 1994. – 172 p.: n. muz.
DREPTURILE tale / text.: Ştefan Tudor; muz.: Daria Radu; cop.: L. Melnic. – Ch.: [s.n.], 2000. – 40 p.
HAI cu mine, clopoţel / muz.: Daria Radu; pict.: I. Josan-Canaşina. – Ch.: Lyceum, 2007. – 40 p.: n. muz.
ROMANIŢA cerului: serbări pentru pici / Daria Radu, Nina Straliuc; prez. graf.: I. Condrea. – Ch.: Grafema Libris, 2005. – 156 p.: n. muz.
RUGA iezilor cei trei / vers.: Iulian Filip; muz.: Daria Radu; des.: P. Gheţoi. – Ch.: Prut Internaţional, 1998. – 96 p.
Referinţe critice
DARIA Radu // Aniversări culturale 2007 / Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion Creangă”. – Ch., 2006. – P. 124-126.
MOVILĂ, Boris. Daria Radu / Boris Movilă // Femei din Moldova: encicl. – Ch., 2000. – P. 234-235.
RUCAN, Lora. „Nu fac nimic de dragul numelui…” // Rucan, Lora. Voci umane, destine neordinare. – Ch., 2006. – P. 202-204.
ŞVEŢ, Maria. Daria Radu / Maria Şveţ // Calendar Naţional – 2007 / Bibl. Naţ. a R. Moldova. – Ch., 2007. – P. 288-289.
MOVILĂ, Lica. Voie bună tuturor / Lica Movilă // Florile dalbe. – 2011. – 20 ian. – P. 4.
ROIBU, Nicolae. La „Crizantema de Argint”: [Premiul II la secţia Creaţie pentru romanţa „Întreabă-mă”, muz. D. Radu, vers. D. Matcovschi] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2011. – 28 febr. – P. 16.
OMUL săptămânii – Daria Radu, dirijor de cor, compozitor, maestru emerit în arte // Timpul. – 2010. – 17 sept. – P. 3.
BIVOL, Efim. Ce duminică frumoasă! / Efim Bivol // „a”MIC”. – 2007. – Nr. 9. – P. 4.
BIVOL, Efim. Îndrăgostită de cântec şi de copii / Efim Bivol // Alunelul. – 2007. – Nr. 9. – P. 10.
SIDOROV, D. Pesnâ rodom iz detstva / D. Sidorov // Nezavisimaâ Moldova. – 2007. – 23 noiembr. – P. 4.
MUZICA începe de la poezie / Daria Radu; consemn.: Iuliana Şchircă // Noi. – 2005. – Nr. 7. – P. 6-7.
O INVITAŢIE la reflecţie / Daria Radu; consemn.: Gutiera Postolachi // Viaţa ta. – 2007. – Nr. 5. – P. 26-29.
MORĂRAŞ, Mihai. E numai cântec, e numai dor… / Mihai Morăraş // Univers muzical. – 2004. – Nr. 5. – P. 41-42.
Dedicaţii lirice
BULAT, Eugenia. Ah, ce duminică frumoasă!: compozitoarei Daria Radu // Bulat, Eugenia. La Putna mi-e drumul. – Ch., [1993]. – P. 44.
CIOCANU, Anatol. Când n-am să-ţi spun la revedere: compozitoarei Daria Radu // Ciocanu, Anatol. Pasărea speranţei: versuri. – Ch., 2007. – P. 187.
Discuri
CÂNTEC de duminică / muz.: Daria Radu; vers.: Grigore Vieru; interpr.: Anastasia Lazariuc. – M.: Melodiâ, 1989. – 1 disc.

0 comentarii :

Trimiteți un comentariu